» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Започват проверки за посещаемостта на децата и учениците в образователните институции

31 October 2018 17:25, Rosica Nikolova
Emission of: District Sliven 1 year ago, number of readings: 279
Заседанието на Областният координационен център се проведе под председателството на обл.управител Божурски

С решение на областния управител Чавдар Божурски започват проверки в Сливенска област, които ще имат за цел да установят реалната посещаемост в детските и учебни заведения. Проверките ще се извършват при обмен на данни, сигнали и в партньорство между институциите, ангажирани с изпълнението на Механизма за приобщаване към образованието на децата и учениците в задължителната предучилищна и училищна възраст. „Важното е децата не само да бъдат записани, а и да останат в класните стаи”, заяви Чавдар Божурски.

Решението бе взето на заседание на Областния координационен център по механизма, проведено на 31 октомври. По време на дискусията стана ясно, че част от институциите имат затруднения с информационната система, която отразява дейността на екипите за обхват и статуса на учениците. В тази връзка областният управител ще изпрати запитване до МОН за разрешаване на проблемите с достъпа до системата и използването на софтуера.

Екипите за обхват са обходили адресите на 2 495 деца и ученици, които са отпаднали през миналата и предходни години от образованието, съобщи Илонка Толева, ст.експерт в РУО-Сливен. 447 вече учат, като 125 от тях са на възраст 5, 6 и 7 години. През ноември ще бъдат обходени адресите на други 557 ученици, които през миналата учебна година са посещавали училище, но през тази не са записани.

В заседанието участваха зам.областният управител Димитринка Петкова, ръководители и представители на РУО, РДСП, ОД на МВР, РЗИ, общините Нова Загора, Котел и Сливен.

Областният координационен център по механизма бе създаден съгласно писмо на вицепремиера Томислав Дончев. Негов председател е областният управител.

Photos

Ст.експертът Илонка Толева от РУО съобщи данни да работата на екипите за обхват.