» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Важно съобщение за бившите собственици на земи в местности по §4...

13 August 2019 10:08, Rosica Nikolova
Emission of: District Sliven 1 year ago, number of readings: 170

Важно съобщение за бившите собственици на земи в местности по §4 в с. Струпец, с. Чокоба, с. Малко Чочовени, с. Крушаре, с. Гавраилово, с. Биково и с. Трапоклово община Сливен

Областният управител на област Сливен съобщава, че в бр. 62 от 06.08.2019 г. на Държавен вестник e публикуванo обявлениe на Общинска служба по земеделие Сливен за предстоящо анкетиране на бивши собственици или техните наследници за земи по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. То ще се извърши във връзка с изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид. Уточняването на границите на имотите на бившите собственици, които разполагат с решения на Поземлена комисия за посочените землища, ще се извърши на място по график.

За въпроси и участие в анкетирането бившите собственици и техните наследници могат да се обръщат към фирмата-изпълнител „ГЕОСПЕКТРА“ ЕООД

гр. Сливен, ул. Никола Карев 3, офис 5 и 6; тел.: 044 623 217

Земите, за които няма явили се за анкетиране, се предоставят на общината.