Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Местната комисия за борба с трафика на хора продължава работата с родители с цел активното им и пряко включване в превенционния процес

12 ноември 2019 15:25, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 8 месеца, брой четения: 109
---

С цел надграждане на стартирани през 2018 г. дейности по превенция на трафика на деца и безопасното използване на интернет, Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Сливен продължава тази линия на превантивна работа, чрез повишаване на информираността на децата в училищна възраст, както и интензивна работа с родители с цел активното им и пряко включване в превенционния процес.

В тази връзка МКБТХ – Сливен, в партньорство с ОУ „Д-р Иван Селимински” – гр. Сливен, проведе превантивно-информациоони срещи, обхващайки първо ученици от различни паралелки в 5-ти клас, а след това и техните родители.

Чрез интерактивни методи децата получиха информация какво представлява трафика на хора, как да разпознават сами рисковите ситуации и как могат да се предпазят. В отделен модул бяха обсъдени и Правилата за безопасно ползване на интернет.

Родителите бяха запоснати с актуалните форми и тенденции при престъплението трафик на хора и получиха информация за престъплението сексторшън. Чрез прожекции на тематични видеа и провеждане на дискусии се акцентира върху трафика на деца с цел просия, сексуална експлоатация и насилствен труд.

По време на организираните превантивно-информациоони срещи беше поставен акцент върху комуникацията „родители-училище-институции” и важността на добрата координация и сигнализиране при наличието на рискови ситуации.

Проведените събития са част от стартираната през 2018 г. съвместна инициатива между Местните комисии за борба с трафика на хора (МКБТХ) в гр. Сливен и гр. Благоевград, които създадоха специализиран превенционен продукт с цел стимулиране на родителите към това да проконтролират своите деца в общуването им в социалните мрежи и мобилните приложения за игри и запознаства, където практиката показва, че се осъществяват контакти с непознати лица.

Според Доклади на Еврпейската комисия относно напредъка в борбата с трафика на хора за 2016 г. и 2017 г., държавите членки докладват, че една от най-рязко увеличаващите се тенденции в ЕС е трафикът на деца. Отбелязва се, че начинът на действие на трафикантите непрекъснато се променя и ЕС трябва да атакува връзките между трафика на хора и други престъпления, в това число киберпрестъпността и сексуалната експлоатация онлайн.