» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

РИМ "Д-р Симеон Табаков" - Сливен обявява свободно работно място за длъжността "Уредник" в отдел "История на България ХV-ХIХ в.”

08 January 2020 16:06, Fanina Peneva
Emission of: Reg.Hist.Museum-Sliven 9 months ago, number of readings: 197

Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен обявява свободно работно място за длъжността "Уредник" в отдел "История на България ХV-ХIХ в.”

Изисквания за заемане на длъжността:

- Завършено висше образование – специалност „История”, „История и география”

- Образователно-квалификационна степен – бакалавър, магистър

Допълнителни умения и квалификации:

- Владеене на чужд език

- Компютърна грамотност

Необходими документи за кандидатстване:

- Писмено заявление до директора на РИМ - Сливен

- Автобиография по европейски формат

- Копие на диплом за придобита образователно-квалификационна степен

- Мотивационно писмо

Начин на провеждане на процедурата - подбор по документи

Срок и място за подаване на документите – до 17.00 ч. на 31.01.2020 г. в деловодството на Регионален исторически музей – Сливен, бул. „Цар Освободител” № 18.