Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Дистанционно обучение 13.04. - 16.04.2020 г.

09 април 2020 14:57, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 месец, брой четения: 82

Уважаеми учители, родители и ученици,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи промени не само в организацията и методите на обучение, но и в графика на учебното време.

Обучението в прогимназиален етап в електронна среда от разстояние стартира ефективно в нашето училище благодарение на обединените усилия на всички участници в процеса – учители, родители, ученици.

В тази връзка в периода от 13 април до 16 април ръководството на училището реши да се предостави възможност за разтоварване на учениците, като в същото време се ангажира тяхното внимание и се осигури спазването на мерките за социална изолация чрез провеждане в електронна среда на следните дейности:

• занимания по интереси на клубовете;

• дейности за обща подкрепа на учениците - индивидуални консултации;

• провеждане на часове на класа - занимания, насочени към здравното, екологичното, гражданското и патриотичното образование, към безопасността на движението, опасностите в интернет или в други области;

За целта обучението за учениците от прогимназиален етап за периода от 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г., ще премине по следния график:

1. Час на класа за всички класни ръководители в прогимназиален етап:

• Вторник /14.04.2020 г./ - 10:00 ч. - 10:40 ч. - Тема: „Водноспасителен минимум“ и „ Инструктаж за безопасен отдих и туризъм сред природата“;

• Сряда /15.04.2020 г./ - 10:00 ч. - 10:40 ч. - Тема: „Безопасност на движението по пътищата и/или здравно, екологично, гражданско и патриотично образование“.

2. Занимания по интереси по график.

3. Индивидуални консултации по учебни предмети, съгласно приложен график.

Приложение: седмично разписание за 13.04.2020 г. – 16.04.2020 г. за V, VI, VII клас

Учителите от начален етап и от ЦДО ще разнообразят заниманията на учениците, с цел разтоварване на натрупаното напрежение и умора от интензивността на работата следствие на обучението в електронна среда от разстояние. Работата на екипите ще бъде организирана по предварително установен график, по който да се провеждат дейностите, като ангажираността на учениците през този период ще бъде насочена към по-облекчаващи занимания в електронна среда.

• За учениците ще бъдат предложени интересни занимания по интереси, спортни предизвикателства, артистични, музикални и танцови изпълнения, художествено творчество и др.

• Занимания от секциите „Как се прави?“, „Стъпка по стъпка“ и др. , чрез които учениците ще изработват предмети от различни материали, следвайки инструкциите, по технологични карти за изделията.

• Виртуално посещение на театрални представления, концерти, музеи, гледане и обсъждане на научно-популярни филми.

• Провеждане на час на класа с теми за здравно образование, „Как да опазим здравето си в условията на разпространението на COVID-19“;

- наблюдаване на видеоуроци по БДП;

- запознаване на учениците с водноспасителния минимум.

• Организиране на виртуална Великденска изложба с изработени украшения, играчки и яйца от учениците по класове;

• За обща подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности на учениците, допълнително обучение на деца срещащи трудности (ако има такива) - индивидуални консултации по график ;

• Подкрепа за справяне със стреса натрупан в условията на социална изолация чрез виртуални беседи от учителите и кратки видеа.

 

Съгласно заповед № РД 09-479 от 08.04.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г. вкл. са определени за пролетна ваканция на учениците.

 

Програма за дните от 13.04. до 16.04.2020 г. ще намерите в секция Дистанционно обучение.