Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШИЛИ СЕДМИ КЛАС И ЗА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

02 юли 2020 15:48, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 3 години, брой четения: 1356
111

Очакваме Ви в канцеларията на Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“, за да ви помогнем да подадете online документи за участие в приема в средни училища:

 

на 03, 06 и 07.07.2020 г.

 

Заявленията за участие в първи и трети етап на класиране се подават по електронен път /online/ в платформата https://priem.mon.bg/ с персонален профил и индивидуален код за достъп.

 

Необходими документи:

 

1.Служебна бележка с оценките от изпитите

 

2.Свидетелство за основно образование

 

3. Медицинско свидетелство (за професионалните паралелки)

 

При записване

 

4. Копие на акт за раждане

 

5. Декларация за информирано съгласие

 

При явяване в училище очакваме да спазвате актуалните противоепидемични мерки.

 

-------------------------------------------------

 

Поради множеството запитвания, разясняваме всички срокове и процедури.

 

* до 29.06.2020 г. - Оповестяване на резултатите от НВО за 7 клас. (Резултатите се обявяват само в точки и не се трансформират в оценки. Индивидуалните резултати от НВО ще бъдат обявени на платформата за държавния прием на адрес: https://priem.mon.bg/ Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.)

 

* до 02.07.2020 г. - Получаване на служебна бележка с резултатите от изпитите.

 

* до 03.07.2020 г. - Издаване на свидетелство за завършено основно образование .

 

* 03, 05 и 06.07.2020 г. - Подаване на заявления за за участие в приема по електронен път /online/ или в училището гнездо.

 

* до 13.07.2020 г. - Обявяване на списъците с приетите на I етап.

 

* на 13, 14, 15 и 16.07.2020 г. - Записване на приетите на I етап и подаване на заявление за участие във II етап.

 

* до 20.07. 2020 г. - Обявяване на приетите на II етап на класиране.

 

* на 20, 21 и 22.07.2020 г.- Записване на приетите II етап .

 

* 24 и 27.07.2020 г. - Подаване на документи за участие в III етап.

 

* 29.07.2020 г.- Обявяване на приетите на III етап.

 

* 30.07.2020 г. - Записване на III етап.

Още снимки от новината

Снимки

222333555