» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”: СРЕЩУ ЗАВИСИМОСТИТЕ – АЛТЕРНАТИВА НА ЧИНОВНИЧЕСКИТЕ СТЕРЕОТИПИ

13 October 2020 21:47, Diyana Kostadinova
Emission of: Humanitarian School 2 weeks ago, number of readings: 452
Театър-1

Банална история, представена по атрактивен начин: Наивно момиче попада в мрежите на наркоразпространители, поради което изгубва мечтите, а и живота си. Това, но и не само това, показа театър „Цвете“, който на 13 октомври гостува на Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ в Сливен.

Залата на Военния клуб бе както никога оживена от „Цветни сенки“, представление, в което театралната игра всъщност се оказа неформално здравно обучение на младите зрители, насочено към предотвратяване на употребата на наркотични вещества и свързания с това риск от заразяване с ХИВ. След представлението екипът на театър „Цвете“ представи досегашната си дейност и проекта, в който е включена и театралната трупа на гимназията. Младите театрали хуманитаристи имаха първа репетиция съвместно с екипа на театър „Цвете“.

„Цвете“ е неправителствена организация, в която има професионални актьори, режисьори, психолози и доброволци. Вече 27 години те прилагат в работата си новаторски за България интерактивни театрални техники, които помагат на деца и младежи да опознаят и приемат себе си и другите, провокират личностното им развитие и окуражават позитивното им включване в обществения живот. Форум-постановката на „Цветни сенки” бе театрална игра, в която проблемът за „зарибяването” с дрога бе показан в неразрешена форма. Учениците в залата, които неусетно станаха участници в представлението, бяха поканени да изиграят свои решения, като обяснят пред всички своя избор на алтернатива в сложната житейска ситуация. Оказа се, че форум-театърът предоставя на зрителите невероятния шанс да изпробват в безопасна среда различни модели на поведение в кризисни моменти. Времето не стигна всички желещи да покажат своя избор на алтернативно поведение пред изкушенията на дрогата.

Театралната трупа „Опит за летене“ на хуманитарната гимназия е включена в проекта на организацията „Упражнявай правата си със знания и творчество”, който се подкрепя финансово от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на този проект, в който участват още четири училища от различни райони на страната, е разработване и прилагане на образователни инструменти за обучение по правата на човека. Предстои период на съвместна работа на трупата на ПХГ „Дамян Дамянов“ с актьорите от театър „Цвете“ Таня Йоргова и Явор Костов, която включва и два творчески лагера в Чепеларе.

Photos

Театър-2Театър-3Театър-4Театър-5Театър-6Театър-7