» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ

20 November 2020 13:40, Diyana Kostadinova
Emission of: Humanitarian School 5 months ago, number of readings: 949
uchilishte

Уважаеми родители,

Скъпи ученици,

Със заповед на Областния управител на Област Сливен от 19.11.2020 г.,

училищата в област Сливен трябва да изготвят и приложат график за обучение на учениците в смесена среда чрез редуване на присъствени занятия и обучение от разстояние в електронна среда, считано от 23. 11. 2020 г. до 23.12. 2020 г.

Учебните занятия в ПХГ „Дамян Дамянов” ще се провеждат с утвърденото седмично разписание при следния график:

От 23 ноември до 4 декември включително:

Присъствено се обучават учениците от VIIIа, VIIIб и XIIа клас

В електронна среда се обучават учениците от IXа, IXб, Xа и XIа клас.

От 7 декември до 18 декември включително:

Присъствено се обучават учениците от IXа, IXб, Xа и XIа клас.

В електронна среда се обучават учениците от VIIIа, VIIIб и XIIа клас.

От 21 до 23 декември включително:

В елекронна среда се обучават всички ученици.

 

Учебните часове се провеждат при следния часови график:

Учебен час Начало - край

1 8:00 – 8:35

2 8:45 – 9:20

3 9:30 – 10:05

4 10:25 – 11:00

5 11:10 – 11:45

6 11:55 – 12:30

7 12:40 – 13:15

 

Учебните занятия в електронна среда ще се провеждат в електронната платформа „Teams”, за която всички ученици имат потребителски имена и пароли.

При проблеми с входа в платформата „Teams” или в електронния дневник „Школо” всички ученици и родители могат да се обръщат към класните ръководители.