Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Церемония „Първа копка“ за изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа в квартал Речица, гр. Сливен

21 юли 2021 14:24, ВиК - Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди 2 седмици, брой четения: 24
"ВиК-Сливен" ООД

На 20.07.2021 г. в сливенския квартал Речица, се състоя церемония „Първа копка“ на обект „Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа и съпътстващите ги съоръжения в квартал “Речица“ гр. Сливен“.

Събитието беше организирано като част от изпълнението на проект № BG16M1OP002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020, чрез Европейския съюз и Кохезиония фонд, договор за безвъзмездна финансова помощ № 34-82/ 24.09.2019 г. по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 131 446 101.78 лв., като за изграждането и реконструкцията на ВиК мрежата в квартала са предвидени 19 056 604.09 лв.

В присъствието на заместник областния управител на Сливен Антоний Андонов, заместник кмета на община Сливен по устройство на територията и строителство Камен Костов, представители на фирмата изпълнител и на Инженера на обекта, както и на много гости и граждани на Сливен, управителят на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“ инж. Севдалин Рашев представи основните дейности и финансовата рамка на проекта.

Той изказа задоволството си от факта, че в квартал Речица ще се реконструира 4 579,40 м. вътрешна водопроводна мрежа, като по време на изпълнението ще бъдат реконструирани и сградните водопроводни отклонения и ще бъдат изградени пожарни хидранти.

В квартала се предвижда и изграждане на канализационна мрежа с обща дължина 24 608 м., както и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател до пречиствателната станция за отпадъчни води – гр. Сливен.

Успешна реализация на проекта пожелаха заместник областният управител г-н Андонов и заместник кметът г-н Костов.

С тържествен водосвет за здраве, ползотворна работа и добри резултати беше оповестен официалния старт на строителните работи.