Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Болницата обявява публичен търг за отдаване под наем на дълготрайни материални активи

30 септември 2021 10:58, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 7 месеца, брой четения: 227

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен на основание чл. 29 ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 12, ал. 1 от Вътрешни правила за отдаване под наем на дълготрайни материални активи на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, одобрени с решение на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен обективирано в Протокол № 22/22.10.2018 г., (Изм. и доп. Протокол № 44/12.02.2020 на СД, в сила от 12.02.2020 г.) и Решение на Съвета на директорите на дружеството, обективирано в № 72/17.09.2021 г. и Решение № РД- 08-536/30.09.2021 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на дълготрайни материални активи /помещения, терени, части от сградния фонд на дружеството и площи за разполагане на определените за целта места на вендинг апарати и павилиони за търговия и услуги, собственост на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, находящи се в гр. Сливен, бул.”Христо Ботев” № 1, описани подробно в Таблица № 1 от документацията за участие в търга.

 

В прикачените файлове ще намерите необходимата информация :

Файлове

Обява и таблица 1 [899KB]

Portable Document Format File

Решение [1.11MB]

Portable Document Format File

Документация - търг [1.46MB]

Portable Document Format File

Заповед за спечелили търга [621KB]

Portable Document Format File