Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Уведомление за инвестиционно намерение

22 ноември 2021 15:59, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 155
uvedomlenie 22.11.2021 resize

На основание чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Ръководството на “Топлофикация Сливен” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на газоочистваща инсталация на „Топлофикация Сливен“ ЕАД, съобразена с Решение за изпълнение 2017/1442 на формулиране на заключения за най-добри налични техники за големи горивни инсталации”

Предлаганото инвестиционно намерение е технология целяща увеличаване капацитета на пречиствателното съоръжение към енергийните котли с цел постигане на НДЕ, съгласно Решение за изпълнение 2017/1442 на формулиране на заключения за най-добри налични техники за големи горивни инсталации.

Всички заинтересовани лица могат да получат допълнителна информация относно инвестиционното намерение на дружеството на тел. 044/622722.