» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Планирано намалено налягане на водоподаването в гр. Нова Загора на 19.09.2022 г.

16 September 2022 09:52, Kalina Yaneva
Emission of: Water and Canal Sliven 1 year ago, number of readings: 711
ВиК – Сливен

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за: “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора“ на 19.09.2022 г. ще бъде намалено налягането на водоподаването в гр. Нова Загора , което ще засегне високите етажи на жилищните сгради в града и селата: Стоил войвода, Езерово, Богданово, Бял кладенец, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Радецки.

 

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.