» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 23.01.2023 – 05.02.2023 г.

20 January 2023 10:49, Kalina Yaneva
Emission of: Water and Canal Sliven 1 year ago, number of readings: 557
ВиК – Сливен

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 23.01.2023 – 05.02.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:

 

Строителни дейности по водопроводната мрежа на:

1. Главен клон I висока зона (3) – пресичане на р. Асеновска;

2. Главен клон II висока зона (1) по бул. „Тракия“;

3. Клон 166 висока зона по бул. „Тракия“;

4. Главен клон III висока зона (3) по ул. „Асен Златаров“.

 

 

 

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.