» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Спиране на водоподаването в гр. Сливен на 29.03.2023 г.

29 March 2023 10:14, Dispecher
Emission of: Water and Canal Sliven 1 year ago, number of readings: 615

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително- монтажни дейности по изграждане на водопровод по ул. „Драган Цанков“, както и изграждането на връзки със съществуващата водопроводна мрежа на 29.03.2023 г. (сряда), от 08:00 ч. до 20:00 ч., ще бъде спряно водоподаването в районите на ул. „Драган Цанков“, ул. „Петко Каравелов“, ул. „Генерал Столипин", ул."Александър Стамболийски" и ул. „Драгоман“ на централната градска част.

 

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, част от проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

ВиК Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.