Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 21.08.2023 г. – 04.09.2023 г.

17 август 2023 14:43, Калина Янева (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 3 месеца, брой четения: 220
ВиК – Сливен

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 21.08.2023 г. – 04.09.2023 г. във връзка с изпълнението на строително -монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора” са възможни временни прекъсвания на водоподаването и затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Нова Загора.

Те са свързани с продължаващото изграждане на открит канал, както и с продължаващото възстановяване на асфалтовите настилки по следните улици:

- ул. „Хан Крум“;

- ул. „Стоян Омарчевски“;

- ул. „Сливница“.

При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.