Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Проведе се заседание на Областния съвет за развитие на област Сливен

12 февруари 2024 11:26, Димитър Милков (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 134
снимка 1

09.02.2024

10:30 ч

Под председателството на областния управител Маринчо Христов се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Сливен.

Участие в заседанието взеха кметът на Община Твърдица Мария Гвоздейкова - Златева, заместник-кметът на Община Нова Загора Нина Генчева, Митка Крълева – началник отдел "Общинско развитие, проекти и програми“ при Община Сливен, Дорина Митева – директор на Дирекция „Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи" в Община Котел, представители на общинските съвети на четирите общини, представители на работодателските организации и на Областния информационен център – Сливен.

Чрез видеоконферентна връзка участие в срещата взе и г-н Владимир Дуков – главен експерт в отдел „Югоизточен регион“, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

В рамките на заседанието г-н Дуков представи информация за прилагане на Интегрирания териториален подход през настоящия програмен период и процеса на подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ от регионалните съвети за развитие. Той информира, че по първата процедура за кандидатстване с Концепции за интегрирани териториални инвестиции, за Югоизточен регион са подадени 22 броя концепции на стойност близо 1 037 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ /извън собственото финансиране, което кандидатите са декларирали/. Седем от тях са смесените концепции, които ще се изпълняват в повече от един регион за планиране.

Г-н Дуков обясни, че към момента е в процес финалният етап от оценката за административно съответствие и допустимост на концепциите, след което ще се осъществи процес на приоритизиране от звено за предварителен подбор. След приоритизирането, на членовете на широкия състав на Регионалния съвет за развитие /РСР/ се изпраща Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион.

Списъците с одобрените концепции ще се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН)

Г-жа Омайникова – управител на Областен информационен център Сливен, представи информация за дейността на Областен информационен център Сливен, както и новите функции на центъра, в т.ч. и участието в процеса на подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции.

Представителите на четирите общини представиха информация във връзка с концепции за интегрирани териториални инвестиции на общините.

Членовете на Областния съвет за развитие гласуваха и промяна в състава на Постоянната комисия по заетост.

В заключение г-н Христов акцентира на важността през настоящия програмен период да се работи в партньорството между различните заинтересовани страни на местно ниво за бъдещото развитие на област Сливен. Като част от Югоизточен регион, акцентът за партньорства е разширен и до общини от съседни държави.

Снимки

снимка 2снимка 3снимка 4