Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Дължима грижа: ЕП приема корпоративни правила за човешките права и околната среда

24 април 2024 15:35, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 3 месеца, брой четения: 333
Европейският парламент

Прилагат се за дружества от ЕС и извън него, както и за дружества майки с оборот от над 450 млн. евро

Дружествата трябва да съставят план за преход, съобразен с Парижкото споразумение

Дружествата ще носят отговорност за щети и може да бъдат глобявани за неспазване на правилата

В сряда Парламентът даде окончателна „зелена светлина“ на нови правила, задължаващи фирмите да смекчат отрицателното си въздействие върху правата на човека и околната среда.

 

Европейският парламент одобри с 374 гласа „за“, 235 гласа „против“ и 19 гласа „въздържал се“ новата директива за дължима грижа, договорена със Съвета, която изисква от предприятията и техните партньори нагоре и надолу по веригата, включително доставка, производство и разпространение, да предотвратяват, прекратяват или смекчават неблагоприятното си въздействие върху правата на човека и околната среда. Това въздействие включва робство, детски труд, експлоатация, загуба на биологично разнообразие, замърсяване или унищожаване на природата.

 

Основан на риска подход и план за преход

 

Правилата ще се прилагат за дружества от ЕС и дружества майки с над 1000 служители и световен оборот над 450 млн. евро. Ще се прилагат и за дружества сключили споразумения за франчайзинг или лицензиране в ЕС, осигуряващи обща корпоративна идентичност, със световен оборот над 80 млн. евро, ако поне 22,5 млн. евро са генерирани от лицензионни възнаграждения. Дружества извън ЕС, дружества майки или дружества със споразумения за франчайзинг или лицензиране в ЕС, които достигат същите прагове на оборот в ЕС, също ще бъдат обхванати. Тези дружества ще трябва да интегрират дължимата грижа в своите политики, да правят съответните инвестиции, да търсят договорни гаранции от своите партньори, да усъвършенстват бизнес плановете си или да предоставят подкрепа на малките и средните бизнес партньори, за да гарантират спазването на новите задължения. Дружествата също така ще трябва да приемат план за преход, за да направят своя бизнес модел съвместим с ограничението за глобално затопляне от 1,5°C от Парижкото споразумение.

 

Глоби и обезщетения на пострадалите

 

От държавите членки ще се изисква да предоставят на дружествата подробна практическа информация относно техните задължения за дължима грижа чрез информационни портали, съдържащи насоките на Комисията. Те също така ще трябва да създадат или да определят надзорен орган, който да разследва и налага санкции на дружества, които не спазват правилата. Санкциите ще включват „посочване и порицаване“ и глоби в размер до 5% от нетния оборот на дружествата в световен мащаб. Комисията ще създаде Европейска мрежа на надзорните органи, която да подкрепя сътрудничеството и да дава възможност за обмен на най-добри практики. Дружествата ще носят отговорност за вреди, причинени от нарушаване на задълженията им за полагане на дължима грижа, и ще трябва да обезщетят напълно пострадалите.

 

 

Цитат

 

След гласуването докладчикът Лара Волтерс (С&Д, Нидерландия) заяви следното: „Днешното решение е важна стъпка към утвърждаването на отговорно поведение на бизнеса и към прекратяването на експлоатацията на хората по света от „каубойски“ компании. Този закон е плод на труден компромис и на тежки преговори, продължили години наред. Гордея се от това, което постигнахме с нашите прогресивни съюзници. През следващия мандат на Парламента ще се борим не само за бързото прилагане на закона на практика, но също и за повишаването на устойчивостта на европейската икономика.“

 

Следващи стъпки

 

Сега директивата също трябва да бъде официално одобрена от Съвета, както и да бъде подписана и публикувана в Официален вестник на ЕС. Тя ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването. Държавите членки разполагат с две години, за да транспонират новите правила в националните си законодателства.

 

Новите правила (с изключение на задълженията за комуникация) ще се прилагат постепенно за дружествата от ЕС (и за дружествата от държави извън ЕС, които достигат същите прагове на оборот в ЕС):

 

от 2027 г. за дружества с над 5000 служители и световен оборот над 1500 млн. евро;

от 2028 г. за дружества с над 3000 служители и световен оборот над 900 млн. евро;

от 2029 г. за всички останали дружества, попадащи в обхвата на директивата (включително тези с над 1000 служители и световен оборот над 450 млн. евро).

Контекст

 

Парламентът последователно призовава за повече корпоративна отчетност и задължително законодателство за дължима грижа. Предложението на Комисията, представено на 23 февруари 2022 г., допълва други съществуващи и предстоящи законодателни актове, като например регламента относно обезлесяването, регламента за полезните изкопаеми от зони на конфликт и регламента за забрана на продукти, произведени с принудителен труд.

 

С приемането на законодателния акт Парламентът отговаря на очакванията на гражданите за едно по-устойчиво потребление – изразени в предложение 5(13), за по-етично поведение – изразени в предложения 19(2) и 19(3), и за по-устойчив модел на растеж – изразени в предложения 11(1) и 11(8) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.