Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нови правила на ЕС за намаляване, повторна употреба и рециклиране на опаковките

24 април 2024 15:37, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 2 месеца, брой четения: 335
Европейският парламент

Мерките обхващат целия жизнен цикъл на опаковките

По-малко опаковки, по-малко отпадъци, ограничения за определени формати опаковки

Някои видове пластмасови опаковки за еднократна употреба ще бъдат забранени от 1 януари 2030 г.

Всеки европеец генерира почти 190 кг отпадъци от опаковки годишно

В сряда Парламентът прие нови мерки, насочени към това опаковките да станат по-устойчиви и да се намалят отпадъците от опаковки в ЕС.

 

Регламентът, чиято цел е да се противодейства на постоянно нарастващите отпадъци, да се хармонизират правилата на вътрешния пазар и да се стимулира кръговата икономика, беше одобрен с 476 гласа „за“, 129 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“.

 

Намаляване на опаковките и ограничаване на определени видове опаковки

 

Правилата, договорени предварително със Съвета, включват цели за намаляване на опаковките (5% до 2030 г., 10% до 2035 г. и 15% до 2040 г.) и изискване към страните от ЕС да намалят по-конкретно количеството на отпадъците от пластмасови опаковки. За да се намалят ненужните опаковки, се определя максимален дял на празното пространство от 50% за груповите и транспортните опаковки и за опаковките за електронна търговия; производителите и вносителите също така ще трябва да гарантират, че теглото и обемът на опаковките са сведени до минимум.

 

Някои видове пластмасови опаковки за еднократна употреба ще бъдат забранени от 1 януари 2030 г. Сред тях са опаковките за необработени пресни плодове и зеленчуци, опаковките за храни и напитки, които се пълнят и чието съдържание се консумира в кафенета и ресторанти, единичните порции (например за подправки, сосове, сметана, захар), мини опаковките за тоалетни принадлежности в места за настаняване, както и много тънките пластмасови торбички за пазаруване (под 15 микрона).

 

За да се предотвратят неблагоприятните последици за здравето, текстът включва забрана за употребата на т.нар. „вечни химикали“ (пер- и полифлуороалкилирани съединения или PFAS) над определени прагове в опаковките, предназначени за контакт с храни.

 

Насърчаване на повторната употреба и повторното пълнене

 

За 2030 г. са предвидени конкретни цели за повторна употреба на опаковките за алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение например на мляко, вино, ароматизирано вино, спиртни напитки), транспортните и търговските опаковки, както и груповите опаковки. При определени условия държавите членки могат да предоставят петгодишна дерогация от тези изисквания.

 

Крайните дистрибутори на напитки и храна за вкъщи ще трябва да предлагат на потребителите възможността да си носят собствен съд. Те също така ще трябва да положат усилия до 2030 г. да предлагат 10% от продуктите в опаковки за многократна употреба.

 

Рециклируеми опаковки, по-добро събиране и рециклиране на отпадъци

 

Съгласно новите правила всички опаковки (с изключение на тези от лека дървесина, корк, текстил, каучук, керамика, порцелан и восък) трябва да могат да се рециклират при спазване на строги критерии.

 

Мерките включват и минимални цели за рециклирано съдържание на пластмасовите опаковки и минимални цели за рециклиране според теглото на отпадъците от опаковките.

 

В срок до 2029 г. трябва да се постигне целта за разделно събиране на 90% от пластмасовите и металните съдове за напитки за еднократна употреба (до три литра) – чрез системи за връщане на празни опаковки и възстановяване на депозита за тях или чрез други решения, които гарантират постигането на целта за събиране на отпадъци.

 

Цитат

 

Докладчикът Фредерик Рийс (Renew, Белгия) заяви: "За първи път в законодателството в областта на околната среда ЕС поставя цели за намаляване на опаковките, независимо от използвания материал. Новите правила насърчават иновациите и включват изключения за микропредприятията. Забраната на т.нар. „вечни химикали“ в опаковките на храните е голяма победа за здравето на европейските потребители. Сега призоваваме всички промишлени сектори, страните от ЕС и потребителите да дадат своя принос в борбата срещу прекомерните опаковки.”

 

Следващи стъпки

 

Съветът трябва официално да одобри споразумението, преди то да може да влезе в сила.

 

Контекст

 

През 2018 г. опаковките са генерирали оборот от 355 милиарда евро в ЕС. Те представляват все по-голям източник на отпадъци, като общият им обем в ЕС се е увеличил от 66 милиона тона през 2009 г. до 84 милиона тона през 2021 г. Всеки европеец е генерирал 188,7 кг отпадъци от опаковки през 2021 г. – цифра, която се очаква да нарасне до 209 кг през 2030 г., ако не бъдат взети допълнителни мерки.

 

С приемането на това законодателство Парламентът отговаря на очакванията на гражданите за изграждане на кръгова икономика, избягване на отпадъците, постепенно премахване на неустойчивите опаковки и справяне с използването на пластмасови опаковки за еднократна употреба, както е посочено в предложение 5, точки 1, 3, 4 и 5, предложение 11, точки 1 и 4 и предложение 20, точка 3 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.