Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пространство на ЕС за здравни данни: по-ефективни лечения и животоспасяващи научни изследвания

25 април 2024 09:22, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 2 месеца, брой четения: 377
Европейският парламент

В целия ЕС гражданите ще имат достъп до електронно здравно досие, съдържащо медицински предписания, изображения и лабораторни изследвания

Анонимизирани здравни данни ще бъдат споделяни за научни изследвания, например в областта на редките заболявания

Строги гаранции за неприкосновеността на личния живот, уреждащи как и за каква цел се споделят чувствителни данни

Създаване на европейско пространство за здравни данни, което да подобри достъпа на гражданите до техните лични здравни данни и да насърчи сигурното споделяне от обществен интерес.

 

В сряда евродепутатите гласуваха с 445 „за“, 142 „въздържал се“ и 39 „против“, за да одобрят междуинституционалното споразумение за създаване на европейско пространство на здравни данни. То ще даде възможност на пациентите да получат достъп до своите здравни данни в електронен формат, включително от държава членка, различна от тази, в която живеят, и ще позволи на здравните специалисти да правят справки с досиетата на пациентите си с тяхно съгласие (т.нар. първична употреба), както и от други държави от ЕС. Тези електронни здравни досиета ще включват резюмета на пациентите, електронни медицински предписания, медицински изображения и резултати от лабораторни изследвания.

 

Законът ще даде възможност за безопасно прехвърляне на здравни данни на здравни специалисти в други държави от ЕС (въз основа на MyHealth@EU инфраструктура), например когато гражданите се преместват в друга държава. Ще бъде възможно да изтеглите здравното досие безплатно.

 

Обмен на данни за общото благо с предпазни мерки

 

Освен това пространството за здравни данни ще разгърне изследователския потенциал на здравните данни в анонимизиран или псевдонимизиран формат. Данните, включително здравни досиета, клинични изпитвания, патогени, здравни претенции и възстановяване на разходи, генетични данни, информация от регистъра на общественото здраве, данни за благосъстоянието и информация за здравните ресурси, разходите и финансирането, могат да бъдат обработвани за цели от обществен интерес, включително научни изследвания, статистика и изготвяне на политики (т.нар. вторично използване). Данните биха могли например да се използват за намиране на лечения за редки заболявания, при които малки набори от данни и разпокъсаност понастоящем предотвратяват напредъка в лечението.

 

Вторична употреба няма да бъде разрешена за търговски цели, включително реклама, оценка на застрахователни искания или условия за отпускане на заеми или вземане на решения на пазара на труда. Решенията за достъп ще се вземат от националните органи за достъп до данни.

 

Стабилни гаранции за неприкосновеността на личния живот

 

Законът гарантира, че хората ще имат право на глас за начина, по който техните данни се използват и получават достъп до тях. Пациентите ще могат да откажат достъп до техните здравни данни от практикуващите лекари (освен когато това е необходимо за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго лице) или да се обработват за научноизследователски цели, с изключение на определени цели от обществен интерес, изготвяне на политики или статистически цели. Пациентите също ще трябва да бъдат информирани всеки път, когато техните данни са достъпни, и ще имат право да поискат корекции на неверни данни.

 

Цитати

 

Томислав Сокол (ЕНП, Хърватия), съдокладчик на комисията по околна среда, заяви: „Пространството за здравни данни може да ни помогне да се възползваме от данните, които имаме, по сигурен и безопасен начин, което ще даде значителен тласък на жизненоважните изследвания за нови лечения. То ще предотврати пропуските в лечението, като гарантира, че здравните специалисти имат трансграничен достъп до досиетата на пациентите си. В същото време възможността за неучастие ще гарантира, че пациентите имат право на глас и че системата е надеждна. Това ще бъде голяма стъпка напред за цифровото здравеопазване в ЕС".

 

Анализа Тардино (ID, Италия), съдокладчик на комисията по граждански свободи, заяви: „Пространството за здравни данни ще подобри достъпа на всички до здравни грижи. В бъдеще лекарите ще могат да получават разрешение за достъп до здравните досиета и лабораторните резултати на своите пациенти в други региони или дори в други държави членки на ЕС, като по този начин ще се пестят средства и ресурси и ще се осигурява по-добро лечение. Също така осигурихме възможност за отказ, за да гарантираме, че пациентите имат право на глас по отношение на начина, по който се използват техните данни. Въпреки че бихме предпочели още по-силни мерки, успяхме да намерим позиция, която може да бъде приета от мнозинството“.

 

Следващи стъпки

 

Временното споразумение все още трябва да бъде официално одобрено от Съвета. След като бъде публикуван в Официален вестник на ЕС, той ще влезе в сила двадесет дни по-късно. Той ще се прилага две години по-късно, с някои изключения, включително първично и вторично използване на категории данни, които ще се прилагат четири до шест години по-късно, в зависимост от категорията.

 

С приемането на закона Парламентът отговаря на исканията на гражданите, изложени в заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа. Те включват предложение 8, параграф 1, в което изрично се препоръчва създаването на пространство за здравни данни с цел улесняване на обмена, и предложения 35, параграф 7 и 35, параграф 8 относно данните и изкуствения интелект.