Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Информационна кампания "Приемна грижа 2024" в гр. Твърдица

11 юни 2024 15:18, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 ден, брой четения: 113
Информационна кампания "Приемна грижа 2024" в гр. Твърдица

Дирекция “Социално подпомагане“ - гр. Твърдица стартира информационна кампания по набиране на кандидати за приемни родители, за отглеждане на деца от 0 до 18-годишна възраст.

Всяко дете има право да расте и да се развива в семейна среда.

Какво е приемна грижа?

Приемната грижа е временна мярка за закрила на дете. Тя е поемане на отговорност за живота, здравето и възпитанието на детето. Приемната грижа дава възможност на изоставени деца да израснат в семейна среда и да получат шанс да развият своите възможности. Приемната грижа е партньорство и сътрудничество между приeмни родители, социални работници и институции, с цел осигуряване най-добрата грижа за едно дете. Приемните родители работят в собствените си домове с деца, които не могат да живеят в техните семейства.

Как се става приемен родител?

1-ва стъпка – решението да станете приемно семейство е Ваше и на цялото

Ви семейство.

2-ра стъпка - свържете се с нас, за да получите пълна и коректна информация.

3-та стъпка – след получената информация и потвърдено от Ваша страна решение,

продължаваме заедно.

Какви роли и отговорности имат приемните родители?

- Осигурявате ежедневни грижи за посрещане на нуждите на детето от жилище, храна, облекло и хигиена;

- Детето има нужда от Вас за своята сигурност, безопасност, правилно физическо, психическо и социално развитие;

- Дайте на детето време, за да свикне с Вас и Вашето семейство;

- Нужно е да дадете на детето емоционална обич и спокойствие;

- Насърчавайте го да повиши и продължи образованието си;

- Подкрепете и насърчавайте детето, за да развие увереност, самочувствие и умения за самостоятелен живот;

- Подкрепете го в желанието му и контакта с неговото биологично семейство;

За да бъдете приемен родител е необходимо:

- да сте сигурни в решението си;

- семейството и роднините ви да приемат идеята да станете приемен родител;

- да покажете, че имате желание да се грижите за деца и да се включите в обучение по приемна грижа;

- да имате достатъчно пространство в дома си и време, за да се грижите и общувате с детето;

- да проявявате разбиране към нуждите на настаненото дете;

- да сте готови да работите в партньорство със социалните работници;

- да не сте осъждани, да не сте лишаван от родителски права, да сте клинично здрав, да нямате проблеми с алкохол и наркотици.

Каква подкрепа получават приемните родители?

- подкрепа по време на целия процес - информиране и консултиране, проучване, обучение, оценка и одобрение за приемен родител;

- съдействие и подкрепа при настаняване и в последващия процес на адаптация и отглеждане на дете в приемна грижа;

- въвеждащо и надграждащо обучение от квалифицирани специалисти;

- месечно възнаграждение, въз основа на сключен договор за отглеждане на дете;

- месечни средства за отглеждане и възпитание на детето;

Помнете, че благодарение на Вас детето, което сте приели, има възможност:

- да живее в безопасна и сигурна семейна среда;

- да изгради емоционална връзка със значим възрастен човек;

- да получи специално внимание и грижа в зависимост от индивидуалните му потребности;

- да живее в света, в който живеят и неговите връстници;

Допълнителна информация и съдействие можете да получите в

Дирекция „Социално подпомагане”/ Отдел „Закрила на детето”

гр. Твърдица, пл. ”Свобода” №3

тел.: 0454/ 4-21-82

Община Твърдица