Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Подготвя се Регионалният генерален план за ВиК на Област Сливен

09 февруари 2012 16:41, Петра Георгиева (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 8 години, брой четения: 951
Регионален генерален ВиК план

На 09.02.2012г. в Областна администрация Сливен се проведе работна среща във връзка с подготовката на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на Област Сливен. Срещата се инициира от „Ежис Инфраструктура България” ДЗЗД и премина под председателството на г-н Марин Кавръков – областен управител на Област Сливен. Г-н Пейчо Пейчев – заместник-областен управител на Област Сливен, също взе участие в срещата. Кметът на Община Нова Загора – г-н Николай Грозев, кметът на Община Твърдица – г-н Атанас Атанасов, представители на общините Сливен и Котел, г-н Петър Митев – управител на „ВиК” Сливен и гл. инж. Георги Султанов от същото дружество, и представители на фирмата, изпълняваща проекта, обсъдиха предстоящите дейности по разработването на Регионалния генерален план за ВиК на обособена територия на „ВиК” Сливен. Спази се следния дневен ред:

1. Представяне на проекта и обхвата на работа

2. Заинтересовани страни, участници в процеса на изготвяне на генералния план

3. Срокове за изпълнение на отделните етапи

4. База данни GIS

5. Начини на комуникация и координация между екипа на Консултанта и заинтересованите страни

• Регулярни срещи

• Комуникация по мейл

6.Дискусия, въпроси и отговори

Г-жа Силвия Мочева – представител на фирмата-изпълнител, запозна присъстващите със структурата на бъдещия Регионален генерален план и с процедурата по съгласуването му и неговото одобряване. Изясни се, че предварителният вариант на документа трябва да е готов до края на м. декември 2012г.

Уточнен бе механизмът за събиране на наличната в общините и във „ВиК” Сливен предварителна информация. Предвидени бяха няколко междинни срещи, първата от които се очаква да се проведе през м. май 2012г.

Областният управител, в качеството си и на председател на Асоциацията по ВиК на Област Сливен, изрази желание да получава от фирмата-изпълнител всички изготвени от нея предварителни анализи и информация по разработването на Регионалния генерален план на обособена територия на „ВиК” Сливен.

Г-н Кавръков се ангажира с пълно съдействие от страна на Областна администрация Сливен при разработването на този важен стратегически документ.

Снимки

Регионален генерален ВиК план Сливен