Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Проведе се заседание на Регионалния консултативен съвет към РДГ - Сливен

10 февруари 2012 09:39, Петра Георгиева (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 8 години, брой четения: 620

На 09.02.2012г. в 10 ч. започна първото за тази година заседание на Регионалния консултативен съвет (РКС) при Регионална дирекция по горите – Сливен. Заседанието се проведе под председателството на областния управител на Област Сливен – г-н Марин Кавръков. Присъстваха ръководители и представители на ОП, РП, ОД МВР, ОУ, ПБЗН, РИОСВ – Стара Загора, РД на НАП, ДИТ, РОНСК, ОДБХ и ИАРА от областите Сливен и Ямбол. Заместник-председателят на РКС, г-н Георги Русев, откри заседанието и обяви следния дневен ред:

1. Доклад за резултатите от дейността по опазване и контрол на горските територии през 2011г. в РДГ – Сливен и извършените съвместни проверки за четвъртото тримесечие на 2011г.

2. Разглеждане на писмо на изпълнителния директор на ИАГ относно организиране и провеждане на денонощни акции за контрол при транспортиране на дървесина и предоставяне на Оперативен план за съвместни проверки за първо тримесечие на 2012 г. на всички присъстващи представители на ведомства.

3. Взаимодействие с органите на МВР и ОДБХ за обозначаване на каруците и чипиране на впрегатните животни

4. Актуализиране състава на оперативния щаб на РКС, изготвящ оперативните планове за съвместни проверки по тримесечия.

5. Разни.

След дискусии по петте точки на дневния ред, бяха взети следните решения:

1. Беше приет изнесения доклад за дейността по опазване и контрол на горските територии през 2011г. в РДГ – Сливен и извършените съвместни проверки за четвъртото тримесечие на 2011г. без забележки

2. Да се проведат планираните денонощни акции за контрол на транспортирането на дървесина, а резултатите от тях да се отчетат на следващото заседание на РКС

3. Да се съгласуват с представители на местната власт действия за обозначаване на каруците и чипирането на впрегатните животни

4. Присъстващите бяха информирани, че от 07.02.2012г. влиза в сила Наредба №1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии.