» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

Областният управител даде пресконференция относно язовирите в Област Сливен

16 February 2012 17:25, Petra Georgieva
Emission of: District Sliven 8 years ago, number of readings: 819
с. Пъдарево

На 16.02.2012г. областният управител Марин Кавръков излезе с изявление пред местните и национални медии относно състоянието на язовирите на територията на област Сливен. Г-н Кавръков разясни какво е състоянието на водните съоръжения на подопечната му територия, както и какви действия са предприемани от Областна администрация Сливен относно контрола по безопасността и поддръжката на язовирите в региона.

През последните 10 години регулярно са били извършвани проверки от специализирани комисии - два пъти в годината – през пролетния и през есенния сезон, относно техническото и експлоатационно състояние на водните обекти и проводимостта на речните корита в област Сливен. След констатирани нередности, своевременно са изпращани писма до органите, отговарящи за конкретните обекти за предприемане на спешни мерки към потенциално опасните язовири.

На 21.11.2011г. е извършено есенното обследване на техническото състояние на водните обекти и проводимостта на речните корита в област Сливен. За региона са направени конкретни констатации, след което предписания и препоръки към кметовете на общини в област Сливен. Те касаят поддръжката на язовири, речни корита, дерета и хидротехнически съоръжения във всяка една от четирите общини – както следва:

За Община Сливен – 18 обекта;

За Община Нова Загора – 6 обекта;

За Община Котел – 7 обекта (в т.ч. и язовирите в района на с. Мокрен и Ябланово);

За Община Твърдица (6 обекта).

Г-н Кавръков увери, че няма опасност от преливане на двата големи язовира в област Сливен – Жребчево и Асеновец. Областният управител даде за тези два обекта следната информация:

Яз. Жребчево – общ обем – 400 млн. куб. м., наличен обем към 14.02.2012г. – 188 512 000 куб. м., т.е. – пълен 47.1%;

Яз. Асеновец – общ обем – 28 200 000 куб. м., наличен обем към 14.02.2012г. – 21 312 000 куб. м., т.е. пълен 75.6%.

Днес Марин Кавръков отново сигнализира кмета на Община Котел – Христо Киров във връзка с изпълнението на предписания от 2011г. За сведение на медиите и заинтересовани граждани, към тази информация публикуваме писмото до Христо Киров.

Photos

с. Яблановос. Мокрен

Files