Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

При особено засилен интерес преминава днешният областен семинар, организиран от Министерството на земеделието и храните.

22 октомври 2008 13:43,
Излъчване: Област Сливен преди 15 години, брой четения: 967
seminar

В препълнената зала на Областна администрация – Сливен експерти от Дирекция „Развитие на селските райони" от МЗХ представиха накратко осите на Програмата за развитие на селските райони и разясниха подробности по тях и продължиха с индивидуални консултации на присъстващите потенциални бенефициенти. Последните от своя страна проявяват най-голям интерес към мерките от ос 1.

На семинара са поканени широк кръг бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони – млади фермери, собственици на дребни полупазарни стопанства, на преработвателни предприятия в хранителния сектор, собственици на гори, на микропредприятия в селските райони, представители на общини и кметове на населени места от селските райони. Освен тях, на семинара присъстват представители на ръководствата на Областна дирекция „Земеделие", Областна служба за съвети в земеделието, Областна дирекция на ДФ „Земеделие", Регионална ветеринарномедицинска служба и Областна разплащателна агенция.

Семинарът е в рамките на мобилната информационна кампания на министерството „Пътуващи екипи за съвети в земеделието – от врата до врата", която има за цел да консултира земеделските производители по места в цялата страна, като ги подпомага в изготвянето на проекти по мерките на Програмата за развитие на селските райони.

Паралелно с областния семинар днес в гр. Шивачево се провежда и последният за област Сливен информационен ден. В залата на кметството експерти от общинската и областна служба по земеделие и Областна разплащателна агенция дават съвети и консултират земеделските стопани по въпроси, свързани със стартиралите мерки от програмата.

Снимки

seminar - MZH