» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

При особено засилен интерес преминава днешният областен семинар, организиран от Министерството на земеделието и храните.

22 October 2008 13:43,
Emission of: District Sliven 15 years ago, number of readings: 966
seminar

В препълнената зала на Областна администрация – Сливен експерти от Дирекция „Развитие на селските райони" от МЗХ представиха накратко осите на Програмата за развитие на селските райони и разясниха подробности по тях и продължиха с индивидуални консултации на присъстващите потенциални бенефициенти. Последните от своя страна проявяват най-голям интерес към мерките от ос 1.

На семинара са поканени широк кръг бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони – млади фермери, собственици на дребни полупазарни стопанства, на преработвателни предприятия в хранителния сектор, собственици на гори, на микропредприятия в селските райони, представители на общини и кметове на населени места от селските райони. Освен тях, на семинара присъстват представители на ръководствата на Областна дирекция „Земеделие", Областна служба за съвети в земеделието, Областна дирекция на ДФ „Земеделие", Регионална ветеринарномедицинска служба и Областна разплащателна агенция.

Семинарът е в рамките на мобилната информационна кампания на министерството „Пътуващи екипи за съвети в земеделието – от врата до врата", която има за цел да консултира земеделските производители по места в цялата страна, като ги подпомага в изготвянето на проекти по мерките на Програмата за развитие на селските райони.

Паралелно с областния семинар днес в гр. Шивачево се провежда и последният за област Сливен информационен ден. В залата на кметството експерти от общинската и областна служба по земеделие и Областна разплащателна агенция дават съвети и консултират земеделските стопани по въпроси, свързани със стартиралите мерки от програмата.

Photos

seminar - MZH