Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областна администрация отчете изпълнението на бюджета си за 2008г.

26 януари 2009 14:29,
Излъчване: Област Сливен преди 15 години, брой четения: 948

Областна администрация – Сливен изпълни на 80% приходната част на бюджета си за 2008г. Съгласно утвърдената за годината бюджетна сметка са планирани приходи в размер на 197 000 лв., докато реално събраните собствени приходи възлизат на 156 645 лв. Както през 2007г., така и през 2008г. най-голям дял имат приходите от продажба на имоти държавна собственост, съответно 85% и 82% спрямо общия размер. Забелязва се обаче тенденция към намаляване на събраните приходи предвид на това, че се продават по-малко имоти държавна собственост. 14 747 лв. от постъпленията за 2008г. са от наеми на държавно имущество.

В разходната част на бюджета изпълнението за м.г. е 100,54%, като преразходът се дължи основно на повишени данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, размера на дневните пари при командироване, цените на горивата, ел.енергията и топлоенергията. Планирани са като разходи през годината 649 147 лв., а отчетени 652 621 лв. Направените капиталови разходи са в размер на 91 938 лв., за кадастрални планове и съфинансиране по проекти са разходвани 37 697 лв.

За първи път м.г. са получени средства по дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” – 90 747 лв., които са изразходени за почистване на речните корита на територията на област Сливен. На репресирани и техните наследници през годината са заплатени обезщетения в размер на 33 523 лв., с което са уважени исканията на 26 репресирани.

Докато през 2007г. по програми за временна заетост бяха заети средномесечно 54 души, през миналата година те бяха само 5.