Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Комисията по заетостта одобри предложенията за новия план-прием на училищата

26 януари 2009 17:15,
Излъчване: Област Сливен преди 15 години, брой четения: 966
план-прием

Днес на заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Сливен бе съгласуван държавният план-прием за учебната 2009/2010 г. в професионалните гимназии, професионалните училища и в паралелки в общообразователни и специални училища на територията на област Сливен за придобиване на професионална квалификация. От Регионалния инспекторат на образованието в Сливен представиха анализ на мрежата за професионално образование и обучение в областта и изпълнението на държавния план-прием за учебната 2008/2009 г.

Предложението на РИО, обобщаващо направените от училищата заявки за прием по професии и специалности за учебната 2009/2010 г., бе единодушно прието от комисията и ще бъде предоставено за утвърждаване в Министерството на образованието и науката. Обучение за придобиване на средно образование и втора или трета степен на професионална квалификация ще се провежда в 8 професионални гимназии, 2 средни общообразователни училища и едно вечерно професионално училище за лишени от свобода. Обучение за първа степен на професионална квалификация и основно образование ще се провежда в училището в женския затвор и социално-педагогическия интернат в с. Драгоданово. След завършен 8 клас за придобиване на първа степен на професионална квалификация ученици ще се обучават в помощно училище в Нова Загора.

Предложенията за държавен план-прием по професии и специалности за следващата учебна година са направени съобразно утвърдения от министъра на образованието списък на професиите за професионално образование и обучение и в съответствие с търсенето на кадри на пазара на труда. 57 са общо заявените паралелки за професионално обучение, което е с 10 по-малко от заявените за 2008/2009г. Избегнато е предлагането на прием по едни и същи професии и специалности в две или повече училища в една и съща община. Повишен е броят на заявените паралелки вечерна форма.

Предложения за обучение по нови професии са заявили Професионална гимназия по текстил и облекло «Добри Желязков» в Сливен – за специалността «Моден дизайн», и Професионална гимназия по селско стопанство в Нова Загора – за специалността «Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки».