Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Приоритети в работата на Областна администрация - Сливен през тази година

27 януари 2009 11:57,
Излъчване: Област Сливен преди 15 години, брой четения: 972
брифинг

Седем са основните приоритети, в които Областна администрация – Сливен ще насочи основно усилия тази година, сподели на първия за годината брифинг областният управител Христина Чолакова. Ще продължи работата по отношение на доброто административно обслужване и превенция на корупцията. Това ще стане чрез прилагане на разработената и внедрена система за управление на качеството по стардарт ISO 9001-2000, както и внедряване и сертифициране по стандарт ISO 27001-2005 за управление на сигурността на информацията. Ще се търсят средства, които да позволят увеличаване броя на административните услуги, предоставяни по електронен път. Ще продължи и работата по усъвършенстване компетентностите на служителите, както и по отношение прозрачността в работата на администрацията и по-добър диалог с гражданите.

Една от важните задачи пред Областна администрация – Сливен през тази година е участие в организационно-техническата подготовка на изборите за членове на Европейския парламент и за парламентарните избори. Ще продължи и работата по укрепване капацитета на служителите в областната администрация и на други потенциални бенефициенти на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони с цел подготовка и изпълнение на проекти.

Приоритет през годината ще бъде и подкрепата за прилагане на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници, както и координиране на действията на всички заинтересовани в този сектор на територията на областта. В тази връзка се предвиждат информационни срещи, семинари, заседания на Областния съвет по енергийна ефективност, подготовка и изпълнение на проекти на Областна администрация.

Сред основните приоритети на Областна администрация - Сливен е и стимулиране на икономическото развитие в различни сектори. В тази връзка ще се работи за подобряване на партньорството с бизнеса и насърчаване на инвеститорите, презентиране на икономическия потенциал на областта, работа в посока възстановяване на курорта Сливенски минерални бани като съвременна рекреационна зона и зона за балнеолечение и SPA. Ще се създават планове за устройство на територията в урбанизираните територии в Природен парк „Сините камъни” и ще се оказва съдействие за разработване на проекти на туристически сдружения.

През годината ще се положат сериозни усилия и за подкрепа на мерките на правителството за противодействие на негативните последици от икономическата криза, за недопускане на масова и продължителна безработица и осигуряване на устойчива заетост.

Ще продължи и работата по активизиране на процеса на изясняване на собствеността /между държавата и общините, на ведомствата и др./.