Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Представиха Националния план за действие по заетостта през 2009 г.

05 февруари 2009 16:04,
Излъчване: Област Сливен преди 15 години, брой четения: 998
zaetost

Днес - 5 февруари, в залата на Областна администрация - Сливен се проведе информационна среща за разясняване и популяризиране на Национален план за действие по заетостта през 2009 г., възможностите за кандидатстване на работодатели и безработни по насърчителни мерки и програми за заетост, обучение и професионална квалификация. На срещата присъства зам. областният управител Фатме Мустафова. Освен членовете на Комисията по заетостта бяха поканени и работодатели от областта.

Активната политика на пазара на труда, осъществявана от Ажгенцията по заетостта, тази година е насочена предимно към съкратени или заети при непълно работно време, към безработните над 50 и до 29-годишна възраст и към неактивни лица. Въз основа на Националния план за действие за 2009г. са заложени няколко основни приоритета: недопускане на масова и продължителна безработица чрез осигуряване на бърз преход на съкратените от едни работни места към други; осигуряване устойчивост на заетост чрез повишаване знанията и уменията на заетите с цел по-висока адаптивност и производителност на труда и стимули за запазване на заетостта; насърчаване на мобилността; недопускане изпадането в бедност и маргинализирането на съкратените лица, безработните в неравнопоставените групи и неактивните чрез обучение и субсидирана заетост; ефективна интеграция на страната на европейския трудов пазар.

В сравнение с м.г. през тази година се увеличават повечето индивидуални размери на изплащаните средства с цел по-голяма ефективност в заетостта. Например субсидираното трудово възнаграждение на безработните, включени в програми и мерки, се увеличава от 220 на 240 лв., наетите младежи с висше образование по програма „Старт на кариерата” ще получават вече 400 лв., а по национална програма „Помощ за пенсиониране и Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания се предвиждат 300 лв. за наетите с висше образование.

Средствата за обучение на безработни се увеличават с 20%. Ще се финансират обучения за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация. Обучението за заети лица става 300 лв., а за ограмотяване вече е 500 лв.

Предвижда се през т.г. да стартират нови програми и проекти като националните програми „Нова възможност за заетост”, „Социални услуги в семейна среда”, „Повишаване на качеството на обучението на възрастни” и нови програми за обучение: „Собствен бизнес – смяна на професията”, „Пак ще успеем”, „Ресоциализация на лишените от свобода чрез професионална квалификация и обучение”.

В Националния план за действие по заетостта е предвидено 9-те дирекции „Регионална служба по заетостта” в страната да реализират 38 нови регионални програми. ДРСЗ – Бургас, включваща областите Сливен, Ямбол и Бургас, ще реализира 5 регионални програми, които предвиждат заетост на 117 лица и обучение на 67. Четири от тях ще се осъществят в общините Котел, Сливен, Нова Загора и Твърдица.