Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН - ОБЯВА

13 май 2009 14:57,
Излъчване: Област Сливен преди 15 години, брой четения: 1297

На основание чл. 44 от ЗДС, чл. 42, ал.1 и чл. 43 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № РД-11-12-04/12.05.2009 г. на Областен управител от 10:00. часа на 17.06.2009 г. в Областна администрация Сливен, ул.”Д. Добрович” № 3 ще се проведе търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост, находящи се в област Сливен.

Тръжна документация -60 /шестдесет/ лв. с ДДС.

Закупуване на тръжни документи до 15:00 часа всеки работен ден от 20.05.2009 г до 10.06.2009 г в счетоводството на ОА. Оглед на имотите се извършва от лицата закупили тръжни документи от 10:00 – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. от 21.05.2009 г до 11.06.2009 г Депозита се превежда по банков път по с/ка на ОА, при „Общинска банка” АД-клон Сливен от 22.05.2009 г. до 12.06.2009 г. Срок за подаване на документи за участие в търга от 22.05.2009 г. до 17:30 часа на 15.06.2009 г.

Информация: тел. 044 / 662-443 и 044/616-213

Файлове

Обява - детайли [37.0KB]

Microsoft Word Document