Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

До момента са изплатени средства на 50% от лицата, засегнати от отчуждаването на земите на територията на област Сливен

15 май 2009 15:39,
Излъчване: Област Сливен преди 15 години, брой четения: 1355
Христина Чолакова открива работната среща

Работна среща с цел уточняване и съгласуване на действията по уведомяване на собствениците и успешно завършване на процедурата по отчуждаването на земите на територията на област Сливен, засегнати от изграждането на автомагистрала „Тракия”, се проведе днес, 15 май, в Областна администрация-Сливен. Срещата бе организирана по инициатива на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, домакин бе Областният управител на Сливен Христина Чолакова, от страна на НА”ПИ” присъстваха Теодора Георгиева - директор на дирекция „Правна и управление на собствеността”, Николай Нинов - началник отдел „Отчуждаване” и Поли Стойчева - ръководител „Отчуждаване” в „Пътинвест инженеринг”-АД. В срещата взеха участие представители на Община Сливен, заместник-кметът на Община Нова Загора Данка Чиликова, представител на Областно пътно управление-Сливен, както и всички 12 кмета на населените места, засегнати от отчуждението.

До момента са изплатени средства на 50% от лицата, засегнати от отчуждаването на земите на територията на област Сливен. Останалите 50% са лица, които все още не са идентифицирани като собственици на имотите, през които предстои да премине АМ „Тракия” или собственици, които не са посочили банкова сметка, в която да се внесе от страна на НА”ПИ” обезщетението. Това са предимно лица, заминали за чужбина, възрастни хора или неустановени наследници. Според чл. 39а от Закона за държавната собственост, когато собственикът на имота не може да бъде установен или адресът му е неизвестен, както и когато собственикът на имота не е посочил в определения срок сметка в търговска банка, в която да бъде внесено обезщетението, имотът се смята за отчужден от датата, на която инвеститорът преведе по сметка на областния управител обезщетението.

Ето защо на днешната среща в детайли бяха уточнени ангажиментите на Областния управител и на кметовете на населените места с цел достигане на обезщетенията до всички засегнати от отчуждението на земите лица, които до момента, по една или друга причина, все още не са идентифицирани.

До една седмица от НА „Пътна инфраструктура” се ангажираха да изпратят на областния управител на Сливен пълен комплект с документи, необходими за процедурата по откриване на засегнатите лица. Областният управител следва да информира чрез медиите от кога ще започне изплащането на обезщетенията. По време на срещата по предложение на г-жа Чолакова се прие идеята всеки кмет да получи на електронен и на хартиен носител пълен комплект с документи за съответното населено място, засегнато от отчуждението. Кметовете от своя страна се задължават да изложат на видно място в селата, списъци с имената на собствениците или техните наследници, както и с площите, предвидени за отчуждение. Според чл. 42 от ЗДС по отчуждителните производства принудително отчуждаване на имоти частна собственост за държавни нужди, не се събират данъци и такси. Съдържанието на този член ще улесни лицата в откриването на банкови сметки.

Процедурата по уточняване на засегнатите от отчуждаването лица ще се извършва с постоянното съдействие на НА „Пътна инфраструктура”, от където днес се ангажираха и изразиха пълна готовност да подпомагат процеса с предоставянето на необходимата документация за всеки конкретен случай.

Снимки

Момент от работната среща