» home » news » news
EN flagBG flag
Не сте влезли в системата

Sliven. News from the source. Last news

По време на провелото се днес в заседателната зала на Областна администрация-Сливен заседание на Областната комисия по ...

22 May 2009 17:43,
Emission of: District Sliven 11 years ago, number of readings: 665
Момент от заседанието на комисията

По време на провелото се днес в заседателната зала на Областна администрация-Сливен заседание на Областната комисия по безопасност на движението в област Сливен, комисията единодушно прие решение, касаещо необходимостта от незабавно изграждане на обходен път при с. Асеновец, община Нова Загора. В решението се казва: „..изразявайки безпокойство относно безопасността на движението по път II- 55 в участъка „Гурково-Нова Загора”, Областната комисия по безопасност на движението предлага и настоява пред Националната агенция „Пътна инфраструктура” в максимално кратък срок да предприеме необходимите действия по актуализация на инвестиционен проект „Реконструкция на път II-55 от км. 56+803 до км. 89+150 и на отчуждителната преписка за същия”. В приетото днес решение се настоява още НА”ПИ” да подготви и обяви процедура за възлагане изпълнението на проекта до края на 2009 година, като проектът бъде финансиран по проект „Транзитни пътища 5”, програма „Държавни инвестиционни заеми” или да бъде подготвено проектно предложение за финансиране на проекта по Оперативна програма „Транспорт”.

 

Photos

Момент от заседанието на комисията