Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител предоставя военни имоти на общината за безвъзмездно ползване

07 януари 2013 17:01,
Излъчване: Област Сливен преди 7 години, брой четения: 829
Военни имоти

С писмо от 27.07.2012 г. до Министерски съвет областният управител на област Сливен отправи предложение за предприемане на действия по реда на чл.54 от Закон за държавната собственост за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен.

Имотът представлява терен с площ 59 456 кв.м и сгради на поделение 48650 /Парашутен полк/ и поделение 22220 /Банно-перилен комбинат/. За същият има одобрени от министъра на отбраната актове за публична държавна собственост. Към преписката е приложен заверен препис на Решение № 271/28.06.2012 г. на oбщински съвет Сливен, с което се възлага на кмета на община Сливен да направи искане чрез областния управител за безвъзмездно прехвърляне на собствеността. За нуждата от имота и намеренията на община Сливен за бъдещото му предназначение е приложена финансова обосновка. Областният управител подкрепя искането на община Сливен с писмо от 23.08.2012 г.

В отговор на постъпилите преписки в Министерството на отбраната министър Аню Ангелов изразява положителното си становище и поема ангажимент да подготви съвместен доклад и проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне на гореописаните имоти.

Същевременно от министерството предлагат да предоставят заедно с исканите имоти и съседен имот /Гарнизонна фурна/ с площ на терена 2 928 кв. м, застроен с 4 сгради. Споменатият имот е бил договорен да бъде предоставен на общината след среща на областния управител Марин Кавръков с министър Аню Ангелов.

Областният управител напомня на община Сливен и oбщински съвет Сливен, че за приключването на преписката и окончателното оформяне на документацията за безвъзмездното предоставяне на трите имота за ползване от общината е необходимо да се поиска от oбщински съвет Сливен за безвъзмездно прехвърляне и третия имот /Гарнизонна фурна/.

Така с едно решение на Министерски съвет общината ще получи и трите имота – сградите и терените на Парашутен полк, Банно-перилен комбинат и Гарнизонна фурна.

Снимки

Военни имоти