Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възможностите на социалното предприемачество в подкрепа на уязвими младежи бяха представени на кръгла маса

15 март 2016 15:10, Областна администрация Сливен
Излъчване: Област Сливен преди 4 години, брой четения: 266
Снимка 1

На 15.03.2016 г. в Областна администрация Сливен се проведе кръгла маса на тема „Социалното предприемачество в подкрепа на уязвими групи деца и подрастващи“, организирана от УНИЦЕФ.

Участие взеха представители на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, общините в област Сливен, НПО, Областния съвет на децата и професионални гимназии.

В словото си при откриването областният управител Татяна Петкова каза, че въпросите, касаещи подкрепата на децата и младите хора, са от особена важност, затова обща грижа е да се осигурят условия и възможности за техния по-добър живот и развитие. „Вярвам, че работейки като партньори ще постигаме добри резултати в тази насока и заявявам своята готовност за подкрепа“, каза още тя.

Целта на кръглата маса беше държавните институции и НПО-секторът, бизнесът и социалните партньори да обсъдят възможностите за развитие на модели на социално предприемачество в подкрепа на уязвимите младежи и подрастващи, които нито учат, нито работят.

В рамките й беше представен Анализ на средата за развитие на социалното предприемачество в подкрепа на млади хора от областите Шумен, Сливен и Монтана, който бе изготвен през 2015 г. по поръчка на УНИЦЕФ България. Целта му е да се потърсят адекватни решения за успешно и дългосрочно социално включване на младежи, които не ходят на училище, не са обучени и не работят (15-24 г.). В България всеки пети младеж се намира в подобна ситуация. Това е едно от най-високите нива в ЕС, а икономиката на България губи по около 2 млрд. лв. ежегодно от отпадането на млади хора от пазара на труда.

Област Сливен е избрана за реализирането на подобни инициативи, защото областта се характеризира с висок процент раждаемост и висок процент на отпаднали от училище деца. Типично за областта е етнически разнородното население и контрастите в социално-икономическия статус. Така например, 22,74% от безработните са младежи до 29 години, като 82% от тях са с основно и по-ниско образование. За 2012 г. има самоопределили се 92 социални предприятия в Сливен, като 54 от тях са юридически лица с нестопанска цел. Липсват обаче устойчиви партньорства с местни организации в областта на възлагане и предоставяне на социални услуги.

Участниците в кръглата маса дискутираха какви са необходимите предпоставки за развитие на социалното предприемачество и социалните предприятия, каква трябва да е ролята на партньорите в този процес, каква външна подкрепа е необходима за създаване и развитие на социалните предприятия.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5