Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Областният управител г-н Марин Кавръков откри кръглата маса на тема: ”Комиксът за деца”.

10 май 2010 17:25,
Излъчване: Област Сливен преди 14 години, брой четения: 1061
снимка

На 10 май 2010г. от 13.00ч. в Регионална библиотека „Сава Доброплодни” областният управител г-н Марин Кавръков откри кръглата маса на тема: ”Комиксът за деца”.

Участници в кръглата маса са издатели, литературни критици, университетски преподаватели, библиотечни специалисти, педагози, от България, Сърбия, Босна и Херцеговина, Унгария, Италия.

Комиксът е единство на повествователен текст и визуално действие. Той е вид изкуство, своеобразен жанр, който се подчинява на свои правила. Има свои специфики и на поднасяне, и на оценяване. За съжаление неговата история в България, а и в други страни, не е цялостно и системно проучвана. В различни периоди значението му е било пренебрегвано и недостатъчно оценявано. Днес комиксът е сочен за деветотo изкуство. На него вече се гледа като на синтез на литература, кино, анимация и изобразително изкуство.

Целта на форума е да се придобие най-обща представа за същността, произхода и развитието на комикса в няколко страни в исторически аспект, да се формулират основните етапи и промени, да се провокира дебат за отражението на комикса върху мисленето на детето читател и оттам да се очертаят проблемите и основните издателски политики в бъдеще. В част от докладите се представя жанровото разнообразие и тематичните линии в комикса, развитието на комикса от класическа графика до нестандартни визуални решения. Прави се анализ на литературното и художественото равнище на комиксите, глобализацията на комиксовите герои. Представени са известни автори на комикси. Специално внимание се отделя на разпространението на комиксите и на промяната на читателския интерес. Представено е и нов вид педагогическо и методическо посредничество за възприемане и осмисляне на художествен текст от децата чрез въвеждане на комикса в обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен на българското училище. Интерес представлява издателския поглед към комикса – създаване на истории и персонажи, техники и умения на рисуване, анализ на интереса към комикса на книжния пазар и политики на издателствата за разширяване на неговата читателската аудитория, взаимовръзката кино-комикс, телевизия – комикс и развитието на уеб-комикса.

Основният извод, който се налага е, че историята на комикса продължава, той ще бъде желан и необходим за децата и в бъдеще. Освен всичко друго, историята на комикса е и предчувствие, че през XXI век четенето няма да е същото и книгите за деца ще са все по-малко литературни и все по-динамични.