Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

През учебната 2024/2025 година в област Сливен ще бъдат разкрити 36 професионални и 18 профилирани паралелки

14 февруари 2024 16:09, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 3 месеца, брой четения: 229
Снимка: БТА (архив)

През следващата учебна 2024/2025 година в област Сливен ще бъдат разкрити 36 професионални и 18 профилирани паралелки. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация, където Постоянната комисия по заетост прие Държавния план-прием (ДПП). Те се определят съобразно броя на седмокласниците в областта, който към 1 февруари 2024г. е 1818.

 

Към момента на територията на областта ДПП осъществяват осем професионални гимназии (седем държавни и една общинска), три профилирани гимназии, девет средни училища, едно обединено училище, едно спортно училище (към Министерството на младежта и спорта) и две училища по изкуствата (към Министерството на културата).

 

Със STEM профил (наука, технологии, инженерство и математика) и професия са 57,48 % от общия брой на местата, като интензивно изучаване на чужд език е заложено в шест профилирани паралелки.

 

Планираните паралелки в т.нар. дуална система на обучение, която се осъществява паралелно в училище и в предприятие, са 5,5. Четири от тях са в Професионална гимназия по текстил и облекло (ПГТО) „Добри Желязков“ - Сливен, една в Професионалната гимназия по механотехника - Сливен и 0,5 - Професионалната гимназия по селско стопанство - Нова Загора.

 

Една е предложената паралелка от Списъка на защитените от държавата специалности от професии за следващата учебна година и тя е в Гимназията по строителство и геодезия „Арх. Г. Козаров“ – Сливен, специалност „Сухо строителство“.

 

Паралелките със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от кадри на пазара на труда, ще са 11,5, а обучението по професии за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация, ще бъде разпределено съответно в осем и 28 паралелки.

 

По заявка на училищата се разкрива прием по две нови специалности: в Гимназия по механотехника – Сливен, специалност „Електрически превозни средства“ и в ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен, специалност „Графичен дизайн“. И двете специалности ще бъдат без интензивно или разширено изучаване на чужд език.

 

Работодателските организации изразиха мнение, че в област Сливен броят на незаетите лица между 18 и 24 г. е относително голям. Според областния управител е налице необходимост от предприемане на мерки за приобщаване на младите към пазара на труда, за да не се налага внасяне на чуждестранна работна ръка, както и текучество на кадри извън пределите на страната.

 

В интервю за БТА от януари, т.г., областният управител инж. Маринчо Христов коментира, че има недостиг на квалифицирани кадри на пазара на труда в област Сливен, като регионът не прави изключение от общата статистика за страната, според която 75 на сто от бизнеса алармира, че липсва работна ръка.

Източник: БТА Сливен
Велина Василева
Снимка: БТА (архив)