Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Министерство на икономиката и енергетиката обяви стартирането на схема за отпускане на безвъзмездна помощ.

12 септември 2008 20:01, Марияна Жекова (Област Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 11 години, брой четения: 363

Схемата е за извършване на обследвания за енергийна ефективност с цел подобряване на конкурентноспособността на българските предприятия и насърчаване местното устойчиво развитие чрез подкрепа на енергоспестяването. Бенефициенти са малки и средни предприятия, които отговарят на изискванията по Закона за малките и средни предприятия и подлежат на задължително обследване за енергийна ефективност съгласно чл.17, ал.1 от Закона за енергийната ефективност. Тази разпоредба включва промишлени системи с годишно потребление на енергия, равно или по-голямо от 3000 MWh. Обследването за енергийна ефективност има за цел да идентифицира специфични възможност за намаляване на енергийната консумация на предприятието.

Общият размер на средствата по Схемата за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на обследвания за енергийна ефективност е 1 млн. лв. Размерът на безвъзмездната помощ за 1 проект е 50 % от стойността на проекта, но не повече от 25 000 лв. с ДДС. Остатъкът от стойността на проекта трябва да бъде финансиран от собствени средства на кандидата или от други източници, различни от републиканския бюджет. Средствата ще се предоставят до изчерпване на предоставената от централния бюджет сума.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие е до 10 октомври 2008 г., 17.30 ч.